Storing melden

De rust van 24-uurs bereikbaarheid

Heeft u als huurder van ons of als lid van een door ons beheerde VvE een onderhoudsmelding, klacht, suggestie of opmerking? Vul het formulier hiernaast in. Om de verwerking van de service- en reparatieaanvragen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk deze via het hiernaast staande formulier aan te vragen.

Voor spoedeisende storingen, waarvoor reparatie niet langer kan wachten, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling techniek: 040-2 466 766


Storing

Persoonsgegevens