Additionele diensten

Soms heeft u als VvE behoefte aan (extra) ondersteuning of advies. U kunt op bestuurlijk, technisch en financieel gebied altijd een beroep op ons doen. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een huishoudelijk reglement of het wijzigen van de akte van splitsing of splitsingstekening. Ook bouwkundige en juridische zaken kunnen wij voor u begeleiden.

Onder additionele diensten vallen onder andere:

  • Juridische ondersteuning
  • Aanvragen per project van meerdere offertes
  • Opstarten nieuwe VvE en begeleiding bij oplevering
  • Stook- en servicekostenafrekening maken
  • Voorzitten algemene ledenvergadering
  • Onderhoudsbegroting aanleveren
  • Beoordelen, vergelijken en bespreken van offertes met partijen
  • Aanleggen tekeningenarchief inclusief bijkomende kosten

  • Uiteraard bespreken we graag uw wensen