Additionele diensten

 • Een gespecificeerd overzicht van het huurdersbestand met daarop aangegeven het gehuurde aantal m², de huurprijs per m², de jaarhuur, de expiratiedatum van de overeenkomst, het aantal optiejaren, de indexdatum, de hoogte van de bankgarantie en de contractueel overeengekomen opzegtermijn
 • Een commerciële beoordeling van het complex met daarin aangegeven de doelgroep huurders, mutatie en leegstandverwachting, eventueel verhuur bevorderende maatregelen en zo nodig op de marktsituatie gebaseerde huurprijsadviezen
 • Een exploitatiebegroting van alle te verwachten inkomsten en uitgaven inclusief toelichting
 • Een inspectierapport van de onderhoudstoestand van het object met vermelding van de te treffen onderhoudsvoorzieningen
 • Een onderhoudsbegroting uitgesplitst in bouwdelen
 • Een vijf jaren onderhoudsplanning en budgettering

 

 • Een lange termijn onderhoudsprognose over een periode van 10 jaar met berekening van de gemiddelde jaarlijkse onderhoudsreservering
 • Een overzicht van de opbouw van servicekosten
 • Een overzicht van onderhoud- c.q. servicecontracten
 • Adviseren en begeleiden in juridische zaken in het algemeen
 • Het vertegenwoordigen van opdrachtgever in vereniging van eigenaren
 • De voorbereiding, uitbesteding en begeleiding tijdens de uitvoering van gebouw- en/of installatierenovaties, restylingen, grote verbouwingen en uitbreiding van het object
 • Het bepalen en in kaart brengen van oppervlakte en inhouden van gebouwen overeenkomstig de NEN 2580
 • Het op verzoek van opdrachtgever begeleiden van de overdracht van een onroerende zaak bij aan- of verkoop