Financieel beheer

  • Innen van huren         
  • Bewaken van betalingen en achterstanden         
  • Verzorgen van aanmaningen en eventueel inschakelen van deurwaarder         
  • Verzorgen van huurverhogingen en berichtgeving hieromtrent         
  • Verrichten van betalingen, administreren en verrekenen van de servicekosten
  • Doorbelasten van kosten die huurders dienen te betalen         
  • Huurprijsaanpassingen         
  • Periodiek verzorgen van de administratieve afrekening voor de belegger         
  • Verzending van huurfacturen, tussentijdse financiële en technische rapportages