Technisch beheer

Om de te verwachten onderhoudskosten en werkzaamheden in kaart te brengen, is er een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. In het MJOP stellen we met u vast welke werkzaamheden op welk moment het beste uitgevoerd kunnen worden.

Onder het technisch beheer valt onder andere:

  • Klachtenmelding ontvangen, registreren en afwikkelen
  • Opdragen van dagelijks onderhoud
  • Aanvragen offertes en adviseren voor (onderhouds-) werkzaamheden
  • Afsluiten van onderhouds- en servicecontracten voor gemeenschappelijke eigendommen (onderhoud liftinstallaties, schoonmaken, glazenbewassing, rioolontstopping, etc.)
  • Bewaken van garanties op materialen en bouwdelen
  • Het beheren van een meerjarenonderhoudsplanning
  • Periodiek inspecteren van het complex en toezicht houden op de complete onderhoudstoestand
  • Registratie van alle onderhouds- en storingsactiviteiten

  • Uiteraard bespreken we graag uw wensen

Van Bergeijk Beheer heeft een uitgebreid bestand aan betrouwbare leveranciers. Met kritische selectiecriteria zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van deze leveranciers gewaarborgd blijft. U kunt gebruikmaken van dit netwerk. Zo bent u zeker van kwalitatief hoogwaardig onderhoud. Nu én in de toekomst.