Overstapservice VvE beheerkantoor

Van Bergeijk Beheer kan ontzorgen!

U wilt gebruik gaan maken van een nieuw dienstverlener?

Dan bent u bij Van Bergeijk Beheer aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder met onze overstapservice. Om te kunnen overstappen zijn er een aantal zaken waarop gelet moet worden. Onderstaand een kleine opsomming van belangrijke punten om dit zelf te kunnen doen of waarbij Van Bergeijk Beheer kan helpen om de overstap te realiseren.

Stappenplan om over te stappen naar Van Bergeijk Beheer

Voor het overstappen naar Van Bergeijk Beheer zijn een aantal stappen nodig. Wij willen u hiermee graag helpen. De stappen hebben we stapsgewijs beschreven waarop gelet moet worden bij de voorbereiding, tussentijds en tijdens de ledenvergadering.

1. Voor aanvang / uitwerken ledenvergadering

 • Controleer wat de opzegtermijn is bij het huidige VvE beheerkantoor. Deze is te vinden in de beheerovereenkomst. Indien u deze niet heeft kunt u deze opvragen bij de huidige beheerder.
 • Vooruitlopend op een vergaderbesluit kan ervoor worden gekozen om de bestaande overeenkomst al proforma op te zeggen. Met het opstellen van de proforma opzegging kan Van Bergeijk Beheer helpen.

2. Voorbereiding ledenvergadering

 • Controleer hoeveel stemmen u nodig heeft voor een rechtsgeldig besluit.
 • In de agenda een agendapunt opnemen en duidelijk vermelden waarover gestemd gaat worden. Bijvoorbeeld “Agendapunt X – Voorstel overstap VvE beheerkantoor”. Een eventuele toelichting/reden(en) voor het voorstel kan eveneens worden opgenomen.
 • Controleer de oproepingstermijn voor een ledenvergadering.
 • Uitnodigingen op tijd verzenden aan de leden. Eventueel kan de huidige beheerder de uitnodigingen verzenden op aanwijzing van het bestuur. Indien zij geen medewerking verlenen kan het bestuur ook zelf de uitnodigingen verzenden. Eventueel kan Van Bergeijk Beheer helpen bij het uitnodigen.
 • Als er voorafgaand aan de vergadering vragen zijn van leden, kan Van Bergeijk Beheer u behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vragen.

3. De algemene of extra ledenvergadering

 • Toelichting geven om de overstap te bespreken. Van Bergeijk Beheer kan een presentatie geven.
 • Stemming houden, stemmen tellen en besluit vastleggen.

4. Na de ledenvergadering

 • Notulen verzenden aan de eigenaren.
 • Besluit kenbaar maken aan het huidige VvE beheerkantoor.
 • Van Bergeijk Beheer in kennis stellen van de keuze.

5. Overstap realiseren

 • Van Bergeijk Beheer maakt een plan van aanpak en voor de overdracht van de oude beheerder naar Van Bergeijk Beheer. Hierbij wordt het bestuur volledig ontzorgt maar wel op de hoogte gehouden.
 • Voorafgaand aan de overdracht wordt een (kennismaking)gesprek met het bestuur ingepland ter plaatse om verdere afspraken te maken en een ronde te doen door het gebouw.

Heeft u nog vragen over de overstapservice?

Bel ons op: 040-2 466 766 of stuur een e-mail naar vve@vanbergeijkbeheer.nl