Administratief beheer

Van Bergeijk Beheer helpt VvE’s met een brede dienstverlening. Correct administratief beheer is tijdrovend. Ontbreekt het u aan die tijd, dan kunt u Van Bergeijk Beheer inschakelen.

Onder administratief beheer valt onder andere:

 • Voorbereiden, begeleiden en notuleren van (jaar)vergaderingen
 • Bestuursvergadering bijwonen
 • Ledenoverzicht actueel houden
 • Verwerking en beantwoording correspondentie
 • Informeren bij verkoop van notarissen en makelaars volgens de wettelijke regelgeving
 • Introductie en informatievoorziening voor nieuwe leden
 • Ondersteuning en advies bij verzekeringszaken
 • Niet structurele bureaucontacten met eigenaren/overheden/derden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken of hun relatie c.q. het functioneren van de vereniging en tevens beperkte mondelinge advisering met betrekking tot:
            - Faillissementswet
            - Appartementsrecht
            - Verenigingswet
            - Ruimtelijke ordeningswet

Kortom, Van Bergeijk Beheer verzorgt voor u het volledige administratieve beheer. We leggen niet alleen de genomen besluiten vast, maar zien er ook samen met u en het bestuur op toe dat deze worden uitgevoerd. Dat is de basis van elke goed werkende VvE.